article

article

สมัครเข้าใช้งาน
ลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเกียวกับการสมัครเข้าใช้งานกับทางเว็บของเราท่านสามารถสมัครเข้าใช้งานได้ตามขั้นตอนดังนี้

 • แจ้งขอเข้าสมัครใช้งานกับเจ้าหน้าที่
 • แจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร และเลขบัญชีธนาคาร
 • โอนเงินเข้าบัญชีที่เราส่งให้ และรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิน
 • เมือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จ ทางเราจะทำการจัดส่งชื่อไอดีของผู้เล่นและรหัสผ่านให้กับลูกค้าทันที

ฝากเงิน
ลูกค้าท่านใดที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีเพื่อเล่นเดิมพันหรือถอนเงินออกจากบัญชีสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ต้องการฝากเงิน
 • แจ้งไอดีของผู้เล่นที่ต้องการนำเงินเข้า
 • โอนเงินเข้าบัญชีที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งไปให้
 • ตรวจสอบเงินในบัญชีของลูกค้า (ไอดีของผู้เล่น)

ถอนเงิน

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ต้องการถอนเงินออกจากบัญชี
 • แจ้งไอดีของผู้เล่นที่ต้องการจะถอนเงิน
 • แจ้งเลขบัญชีที่ต้องการนำเงินเข้า
 • ตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน

ใช้เวลาไม่นานทั้งสมัคร ฝาก ถอน ท่านก็สามารถเล่นเดิมพันต่อได้ทันทีไม่ต้องรอนาน